Gemi Kiralama

Türkiye coğrafi konumundan dolayı denizyolu taşımacılığında avantajlı durumdadır. Araştırmalara göre günümüzde taşımacılık faaliyetlerinde sıkça karşımıza çıkan denizyolu taşımacılığı dünya ticaretinin %90’ını kapsıyor. Denizyolu taşımacılığının tercih edilmesinin öncelikli sebepleri maliyetinin düşük olması ve tabii adedi çok veya boyutu büyük yüklerin uzun mesafe taşınmasında da kolaylık sağlamasıdır. Diğer taşıma araçlarına nazaran gemilerin taşıma kapasitelerinin daha geniş olması taşıma birim maliyetini de büyük oranda düşürür. Dolayısıyla deniz yolu ile taşıma yapabilecek güzergaha sahip olan kurumların ilk tercihinin gemi kiralamak olması da şaşırtmıyor. Tam da bu noktada deniz aşırı taşımacılık işlerinde aranan çözüm ortağı chartering firmaları oluyor.

Denizyolu taşımacılığı; açık yük taşımacılığı ve konteyner ile taşıma olarak ikiye ayrılır. Konteyner de kendi içinde ikiye ayrılır. Bunların ilkinde konteynerin tamamı tek bir yüke aitken diğerinde konteyner paylaşılır. Burada seçim yük türüne göre şekillenebildiği gibi bütçeye bağlı da olabilir.

Gemi İşletmecilikleri 

Gemi işletmeciliği; ticari ve teknik gemi işletmeciliği olarak iki gruba ayrılır. İlki; işletmelerin gemi kiralama kapsamında, gemisinin teknik bakımını kendisi üstlenip ticari olarak işletilmesi için başka firmaya yetki verdiği modeldir. İkincisinde ise teknik bakımı için firmadan destek alsa da ticari olarak kendi işletmesini yaptığı modeldir. Aynı şekilde firmalar gemilerini, gemi kiralama kapsamında tamamen kendisi işletebilir veya tamamen başka bir işletmeye yetki verebilir.

Gemi Kiralama

Gemi Kiralama diğer adıyla chartering, yük sahibi ve brokerlerin karşılıklı anlaşmaları ile gerçekleşir.

Broker Kimdir? Görevleri Nelerdir?

1. Hazırda olan yük için gemi; gemi için de yük bulmak.
2. Müşteriye bilgi sağlamak.
3. Temsilcisi olduğu armatöre ve kiracıya piyasa hakkında bilgi vermek. Piyasanın analizini yaparak öngörü bildirmek.
4. Kiralama müzakerelerinde kullanılan terim ve cls’ler hakkında temsil ettiği taraflara bilgi sağlamak.
5. Tarafların birbirine ulaşmasında aracılık etmek ve ortaya çıkan problemlere çözüm geliştirmek.
6. Brokerler bir şirkete bağlı olarak çalışabileceği gibi bağımsız da çalışabilirler.

Gemi kiralamanın 4 çeşidi vardır.

1-) Bareboat Charter
2-) Time Charter
3-) Voyage Charter
4-) Kontrat Taşımaları

Gemi Kiralama Sözleşmeleri

Gemi kiralama süreci karşılıklı imzalanan sözleşmelerle başlar. Sözleşmede taraflar taşıyan ve taşıtan olarak yer alır. Yük sahibi olan firma taşıtan veya kiracı; gemi sahibi ve gemiyi kiralayan da taşıyan olarak isimlendirilir.

Leave a Reply

tr_TRTR