Kombine Taşımacılık Nedir?

Günümüzde, ülkeler arasındaki ticaretin ve işbirliğinin artmasıyla birlikte küresel tedarik zincirinin bir parçası olan lojistik sektörü, ekonomik ve hızlı çözümler üretmek için olabildiğince çaba gösteriyor. Bu  hızlı ve ekonomik çözümlerden biri olan kombine taşımacılık, projenin taşınması esnasında en az iki farklı taşıma modelinin kullanmasıyla oluşuyor. Özellikle, taşıma esnasında ortaya çıkan lojistik problemlerinin minimuma indirilmesi için her geçen gün daha da geliştiriliyor. Kapıdan kapıya taşımacılık olarak da isimlendiriliyor.

Kombine Taşımacılığın Avantajları

·       Kombine taşımacılık, modlar arası bir taşıma türü olduğu için yükleme, boşaltma ve aktarma işlemleri daha hızlı gerçekleşir, bu da süreci hızlandırır.

·       Aktarmalı taşımacılıkta coğrafi koşullardan doğan zaman kayıplarını en aza indirir.

·       Kara yolu taşımacılığının sevkiyat kolaylığı kullanılır.

·       Parça yüklerin konteyner ve benzeri başka taşıma kapları ile birleştirilir. Bu da seri sevkiyat ve teslimat imkanı verir.

·       Kombine taşımacılıkta bir araya getirilen unsurlar birbirleriyle uyumludur. Farklı taşıma tipleri bir araya getirilir ve tek bir taşıma yapılır.

·       Zamanında sevkiyat garantisi verir.

·       Kombine taşımacılık, sevkiyat zamanını azaltmasının yanı sıra toplam taşıma maliyetlerini de azaltır. Ayrıca klasik taşımacılıktaki bürokrasi işlemlerine rastlanmaz. Evrak işlemlerinde de azalma görülür.

·       Klasik taşımacılık şekli daha çok el ve kas gücüne dayanır. Her şey teknolojik aletler kullanılarak yapılır. Bu da taşıma işlemlerini kolaylaştırdığı gibi insan gücünden de tasarruf edilmesine olanak tanır.

·       Özellikle ağır taşımalar için avantajlıdır.

Kombine Taşımacılığın Dezavantajları

·       Kombine taşımacılıkta yükün birim haline getirilmesi gerekir. Konteyner vb. araçlarla taşınacağı için yük buna uygun olmalıdır. Aksi takdirde yük kombine taşımacılık kapsamında taşınamaz.

·       Kombine taşımacılıkta, taşıma ünitelerinin taşımayı yapacak yardımcı araçlarla (palet vb.) uyumlu olması gerekir. Bu uyumlu sistemin kurulması da teknolojik altyapı ile doğru orantılıdır. Teknolojik altyapı da maliyet gerektirir.

Kombine Taşımacılıkta Taşıma Modelleri

1.     Tek Modlu: Eşyaların bir veya birçok taşıyıcı tarafından tek taşıma türü kullanılması şeklinde gerçekleşir.

2.     Modlar Arası Taşıma: Bu türde taşıyıcı tek bir bölümden sorumludur. Birden fazla taşıma türü kullanılır.

3.     Çoklu Taşımacılık: Farklı taşıma üniteleri ve birden fazla taşıma türü kullanılarak yapılır.

Leave a Reply

tr_TRTR