Proje Taşımacılığı ve Süreci

Proje taşımacılığı, gabari dışı olarak da ifade edilen ağır yüklerin taşınma sürecini ifade eder. Taşınan malzemeler genellikle; maden, enerji, inşaat ve fabrika altyapıları için gerek duyulan donanımlardır. Müşterilerin taşınmasını istediği her malzeme bir proje olarak kabul edilir. Her yüke özel çözümler geliştirilir ve bu özel çözümler doğrultusunda taşıma işlemi gerçekleştirilir. Bu sebeple her proje tektir.

Proje lojistiği de taşımacılık süreçlerinin dışında müşteriden gelen talep doğrultusunda depo ve antrepo, elleçleme, dağıtım operasyonlarını kapsar.

Proje Lojistiğinde Taşınan Yüklere Örnekler:

·       Doğalgaz santral projeleri

·       Termik santral projeleri

·       Baraj ve hidroelektrik santral projeleri

·       Boru hatları projeleri

·       Raylı sistem projeleri

Proje Taşımacılığında Süreçler

Proje taşımacılığı süreci altı başlık altında özetlenebilir. Bunlar; hazırlık aşaması, analiz aşaması, tasarım aşaması, planlama aşaması, uygulama aşaması, son olarak da kontrol ve sonuç aşamasıdır.

Hazırlık aşaması sürecin ilk aşamasıdır. Yüke ve taşınma işlemine dair fizibilite yani uygulanabilirlik çalışması yapılmalıdır. Teknik ve yasal sınırlılıklar incelenir. Örneğin, bazı yükleri taşımak için tek bir araç yeterli olmaz. Bu tip bir yükte kaç aracın kullanılacağı mühendislik bilgisi saptanır.

İkinci aşama olan analiz aşamasında da araçların türü, sayısı, operasyonlarda kullanılacak yardımcı ekipmanların tedarik edilmesi süreci gözden geçirilir. Bu süreçte ayrıntılar üzerinde durulur.

Tasarım aşaması aslında projenin taşınma sürecinin ana hatlarının planlandığı evredir. Projenin taslağı belirlenir. Ayrıntılarının da hesaba katıldığı evre planlama aşamasında gerçekleşir. Çünkü yükün taşınacağı güzergah, yol izinlerinin alınması, ekipmanların temini ve eskort edecek araçların belirlenmesi hepsi kendi içinde bir süreçtir ve planlama aşamasında bir araya getirilir. Ardından uygulama aşamasına geçilir. Yükleme işleminin yapılması ile başlar. Gümrük ve sigorta işlemleri, güzergah üzerindeki kontrol noktalarının tespiti ve iş takip raporları ile devam eder. Yükün boşaltılması da uygulama sürecine dahildir. Boşaltma işlemi için gerekli ekipmanların hazırlanması ve yükün boşaltılmasından sonra kontrol ve sonuç aşamasına geçilir. Kontrol aşaması her projede olduğu gibi sonuçların değerlendirilmesini kapsar. Kontroller yapılır ve sonuçlar müşteri ile birlikte değerlendirilir. Uygulama aşaması sorunsuz devam ettiyse ve süreç boyunca kontrol sağlandıysa sonuç aşamasında herhangi bir pürüzle karşılaşılmaz. Bu da lojistik firmasının tecrübesini ve başarısını gösterir.

Edeşsoy Denizcilik ve Proje Taşımacılığı olarak 20 yılı aşkın tecrübemiz ile uluslararası proje taşımacılığında da kontrol bizde.

Leave a Reply

en_GBEN